Misja

Uważamy, że bezpieczeństwo i wolność to w demokracji wzajemnie wspierające się wartości.

Uważamy, że bezpieczeństwo ma gwarantować realizację wolności indywidualnej i zbiorowej.

Uważamy, wbrew powszechnie utartym poglądom, że zwiększanie bezpieczeństwa nie oznacza utraty wolności.

 

Tak dzieje się tylko wtedy, gdy środki bezpieczeństwa nie służą wolności I prowadzą do absurdalnie skrajnych ograniczeń. Z drugiej strony, jeśli bezpieczeństwo wewnętrzne I międzynarodowe nie jest zapewnione, jednostki i społeczeństwa nie mogą w pełni realizować wolności wyboru stylu życia, wolności wypowiedzi, wolności działalności gospodarczej.

Misją think tanku jest więc działanie na rzecz bezpieczeństwa wspierającego wolność.

Odbywa się to przez:

  • monitorowanie zagrożeń,
  • publikację analiz, branie udziału w debatach,
  • proponowanie rozwiązań,
  • wpływanie na ekspertów i decydentów,
  • współpracę z zagranicznymi specjalistami i instytucjami,
  • dostarczanie społeczeństwom rzetelnych informacji.