Tworzymy niezależny i neutralny  politycznie think tank skoncentrowany na najważniejszych w naszej ocenie, nadchodzących problemach Europy.

Chociaż fundacja jest nowym bytem prawnym, to jej założyciele wnoszą bogate doświadczenie naukowe, publicystyczne i polityczne.

Łącząc nasze siły w różnych dziedzinach wierzymy, że będziemy mogli skuteczniej działać dla Polski i Europy w obszarach naszych zainteresowań.