Polityka wyznaniowa

Problematyka polityki wyznaniowej państwa wobec organizacji religijnych i wyznawców, zagadnienia wolności religijnej i sfer na styku państwa, społeczeństwa i religii.