Polityka wyznaniowa

Problematyka polityki wyznaniowej państwa wobec organizacji religijnych i wyznawców, zagadnienia wolności religijnej i sfer na styku państwa, społeczeństwa i religii.

Wzrost liczby spraw o bluźnierstwo w poszczególnych latach (zdj. wikimedia)

Pakistan: bluźnierstwo i jego ofiary

Jak walczyć z rosnącą dyskryminacją innych religii i wolnomyślicieli w Pakistanie, kiedy oskarżenia o bluźnierstwo stają się coraz częstsze?