Dr Lorenzo Vidino w Polsce – wnioski z wizyty

dr Lorenzo Vidino wykład Uniwersytet Warszawski
dr Lorenzo Vidino wykład Uniwersytet Warszawski
Czy zagrożenie islamizmem dla Polski jest bezpośrednie, natychmiastowe? A jeżeli nie, to czy nie jest to w ogóle problem naszego kraju?

Udostępnij:

W dniach 11-12 października na zaproszenie Fundacji Security for Freedom gościł w Polsce czołowy ekspert w sprawach islamu politycznego, dr Lorenzo Vidino, dyrektor Program on Extremism w George Washington University.

Poza spotkaniami indywidualnymi udało nam się zorganizować spotkanie z ekspertami dzięki otwartości Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, oraz wykład na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie eksperckie zaczęło się od przedstawienia ogólnego zarysu problemu islamizmu w Europie i Polsce oraz zagrożenia, jakie stanowi dla spójności społecznej i pośrednio dla bezpieczeństwa. Istotnym elementem była dyskusja nad obecnymi priorytetami państw. Badaniami na temat percepcji zagrożeń w środowisku ekspertów podzielił się z nami redaktor naczelny czasopisma CAT ABW „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”, mjr dr Damian Szlachter. Wyniki badań dostępne są na stronie czasopisma (s. 148).

Podczas wykładu na Uniwersytecie Warszawskim padło wiele ciekawych pytań ze strony studentów nauk o bezpieczeństwie, które wskazywały, że dobrze orientują się w problematyce islamizmu, bo dotyczyły one dość szczegółowych niuansów i różnic pomiędzy poszczególnymi frakcjami, czy też odpowiedzi ze strony poszczególnych państw.

Nasze wnioski po wizycie:

  • Polska ze względu na mniej liczną społeczność muzułmańską niż na Zachodzie nie zajmuje się zasadniczo problemem islamizmu;
  • organizacje islamistyczne są obecne w naszym kraju, głównie związane z Ligą Muzułmańską w RP i są na etapie tego, co wydarzało się 30-40 lat temu na Zachodzie;
  • wojna na Ukrainie, problemy terroryzmu, czy próby destabilizacji Polski przez Białoruś przy użyciu imigracji, przesuwają zasoby służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tamtym kierunku;
  • islamizm nie stanowi bezpośredniego zagrożenia w tej chwili, ale jest fenomenem konsekwentnie się rozwijającym, którego taktyką jest wchodzenie w jak najbliższe relacje z państwem, a to oznacza, że gdy już wejdzie w struktury społeczne, polityczne itp., trudno będzie się go pozbyć, co można obserwować doskonale na przykładzie działań francuskich, walczących z tzw. „islamistycznym separatyzmem”;
  • trendy imigracyjne są jednak mimo wszystko takie, że musimy się liczyć z wzrostem tej populacji w najbliższych dekadach i pojawieniem się tego zagrożenia także u nas;
  • osobnym fenomenem są takie organizacje, jak Hizb ut-Tahrir czy też islamizm turecki promowany przez rząd i działający niejako równolegle do środowisk Bractwa Muzułmańskiego, ale w tym samym kierunku;
  • największym niebezpieczeństwem ze strony szeroko rozumianych środowisk Bractwa Muzułmańskiego nie jest potencjał zdobycia przez nie głosów w wyborach, czy też zdobycia szerokiego poparcia w społeczności muzułmańskiej, ale ciągłe i odnoszące sukcesy sączenie przekonania, że społeczeństwa zachodnie są wrogiem muzułmanów, a muzułmanie są szczególnie dyskryminowani w Europie. To buduje poczucie wiktymizacji, co jednocześnie utrudnia integrację i stanowi łatwiejszy grunt do radykalizacji przez organizacje terroryzmu islamskiego;
  • służby takich państw, jak Francja, Niemcy, Austria, Holandia, Wielka Brytania podkreślają, że organizacja ta jest zagrożeniem dla demokracji.

Pomimo wspomnianych wcześniej bezpośrednich i wymagających natychmiastowej reakcji wyzwań, fundacja Security for Freedom będzie kontynuować swoje długofalowe działania na rzecz zbudowania środowiska odpornego na wpływy islamizmu. Za pomoc i udział w organizacji wizyty dziękujemy szczególnie pani prof. Aleksandrze Gasztold z UNP UW, mjr dr Damianowi Szlachterowi z CAT ABW, dr Paulinie Piaseckiej i dr Katarzynie Maniszewskiej z CBnT Collegium Civitas

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn