Hawala – regulacje prawne w przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Udostępnij:

Spis treści

Przedmiotem opracowania jest system hawala jako jeden z nieformalnych systemów transferu wartości (NSTW), jej podatność na wykorzystanie w procederze finansowania terroryzmu. Istotną częścią są przedstawione niektóre z regulacji prawnych jak poszczególne państwa samodzielnie lub stowarzyszone w organizacjach międzynarodowych próbują poradzić sobie z nadużyciem NSTW, a także informacje, które pozwalają takie nadużycia wykryć. Autor nie pozostawia jedynie opisu zjawiska, ale także pokazuje jak rozwój technologii zmienia NSTW i tworzy nowe wyzwania dla regulatorów i jednostek zajmujących się przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

The subject of this analysis is hawala system as one of the Informal Value Transfer Systemes (IVTS/MVTS) and its susceptibility to misuse by terrorism financing and money laundering. Substantial part of the article is presentation of legal regulations undertaken by some states separately or via international organizations to curb abuse of IVTS and recommendations that help to spot such abuses. The author focuses not only on description of the current state, but also shows how IT development changes the IVTS and creates new challenges for regulators and those preventing terrorism financing.

Artykuł ukazał się w ramach tomu nr 12 „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” wydanego w 2018 roku przez Uniwersytet Wrocławski pod redakcją prof. nadzw. UWr dr hab. Mirosława Sadowskiego

Pobierz pełny artykuł:

[fontawesome icon=”fa-file-pdf-o” circle=”no” size=”medium” iconcolor=”#1e73be” circlecolor=”” circlebordercolor=””] Regulacje prawne przeciwdziałające finansowaniu terroryzmu, dotyczące nieformalnych systemów transferu wartości na przykładzie hawali.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn